طراحی و چاپ

طراحی و چاپ

طراحی گرافیک یا گرافیک دیزاین فرآیند ارتباطات بصری، و حل مسئله از طریق استفاده از تایپ، فضا، تصویر و رنگ است. چاپ نیز بیشتر در دو حالت افست و دیجیتال صورت میگیرد. چاپ افست مناسب فرم های عمومی است و چاپ دیجیتال برای دقت رنگ و کارهای با تیراژ پایین مانند چاپ عکس و … میباشد.
Visit site

طراحی و چاپ کارت ویزیت صرافی آیوت

طراحی گرافیک و ساخت اپلیکیشن باران امید

چاپ بروشور ذغال قالب

طراحی و چاپ منو جگرسرای باباعلی

 

چاپ برشور سه لت صرافی آیوت

 

طراحی کارت ویزیت پخش گوشت طراوت

 

طراحی و چاپ شاسی بیمارستان پیامبران

 

طراحی و چاپ بروشور ساهی سفر پارس

 

طراحی و چاپ منوی رستوران کامکار

طراحی جلد کتاب

طراحی و چاپ کارت ویزیت بیمه سینا،کد6150

طراحی و چاپ دفترچه های شرکت حفاری مپنا

 

طراحی و چاپ دفترچه های شرکت حفاری مپنا

 

طراحی و چاپ کارت ویزیت نقش نگاران ژیکان

طراحی گرافیک و ساخت اپلیکیشن باران امید

چاپ بروشور ذغال قالب

طراحی و چاپ کارت ویزیت جگرسرای باباعلی

 

چاپ برشور 3 لت صرافی آیوت

 

طراحی کارت ویزیت شرکت پخش آراد

 

طراحی و چاپ پرچم صرافی آیوت

 

طراحی و چاپ بروشور ساهی سفر پارس

 

چاپ ست اداری دکتر امین آمالی

طراحی جلد کتاب

طراحی و چاپ کارت ویزیت شرکت بهسازان پایتخت

طراحی و چاپ دفترچه های شرکت حفاری مپنا

 

چاپ کارت ویزیت باشگاه کسب و کار دانش بنیان